• silvan nöbetçi eczaneler

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MüdürMehmet Eken
Dahili156
E-Postabilgi@silvan.bel.tr
Faks0412 711 5048
SİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Misyonu,Vizyonu

1-
Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek.
2- Bütçe ödenek imkanları nispetinde azami tasarruf ve standardizasyon dikkate alınarak 2886 Sayılı Devlet İhale kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yasalar çerçevesinde Başkanlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan makine, araç-gereç, iş makinesi, taşıt ile bunların yedek parça tamir ve bakımları, kırtasiye,  birimlerin ihtiyacı olan her türlü demirbaş, ihaleleri yapıp malzemeleri iç ve dış piyasadan uygun şartlarda temin etmek. 
3- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesi gereğince ihale yetkilisi tarafından görevlendirilecek personel tarafından birimlerin ihtiyaçlarının karşılanması, Birimlerden talebin alınması,  görevlendirilen personel tarafından piyasa araştırmasının yapılması, Değerlendirme tutanağının düzenlenmesi, Alımın ve Ayniyat İşlemlerinin gerçekleştirilmesi ve İlgili birime tesliminin yapılması.
4- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri gereği, birimlerden talebin gelmesi halinde
 • Piyasa araştırma komisyonu kurulması
 • Yaklaşık maliyetin belirlenmesi
 • İhale İlan ve İhale şeklinin belirlenmesi
 • İhale Onay Belgesinin alınması
 • İhale Kayıt numarası alınması ( kik. dan)
 • İhale İlanının verilmesi
 • Şartnamenin hazırlanması
 • İhale Komisyonun kurulması
 • İsteyen firmalara şartnamenin ve standart formların verilmesi(ücret karşılığı)
 • İhaleden önce teklif zarflarının alınması
 • 4734 sayılı yasanın ilgili maddesi gereğince ihalenin gerçekleştirilmesi.
 • İhale Komisyon kararının alınması.
 • İlgili firmanın yasaklılık teyidin alınması.
 • İlgililere Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi.
 • Sözleşmeye davet edilmesi.
 • Kesin teminatın alınması.
 • 10. madde ile ilgili belgelerin istenmesi.
 • Sözleşmenin imzalanması.
 • Muayene Komisyonunun kurulması
 • Malın veya hizmetin temini.
 • Hak ediş belgelerinin düzenlenmesi.
 • Dosyanın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi.
5-Alımı yapılan mal ve hizmetlerin ilgili teknik ve idari şartnameleri doğrultusunda muayene ve kabullerinin yapılabilmesi için teknik personele destek sağlamak.