• silvan nöbetçi eczaneler

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

MüdürMehmet Eken
Dahili156
E-Postabilgi@silvan.bel.tr
Faks0412 711 5048
SİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Misyonu,Vizyonu


1) Silvan Belediyesi’nin amaç,  prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, basın yayın ve halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler ile etkin ve verimli halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek
2) Belediyenin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde, belde sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini almak, istek ve şikâyetlerine cevap vermek
3) Belediye faaliyetlerinin organizasyonları ve belediyenin kültürel yayınlarının her türlü tasarım ve kurgusunu yapılması çalışmalarını yürütmek.
4) Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenleyerek, belediye tarafından yapılacak olan her türlü organizasyon ve etkinliklerin koordinesini yapmak.
5) Belediyece yapılan hizmetlerin devamlı ve tam olarak halka duyurulmasını sağlamak amacıyla her türlü dergi, broşür film hazırlamak,
6) İlçe halkının yönetime katılımını sağlamak,
7) Belediyece düzenlenecek sosyal faaliyetlerin ve törenlerin organizasyonunu yapmak ve faaliyetlerin, protokole duyurulmasını sağlamak,
8) Belirli aralıklarla ve özel hallerde halkın belediye hizmetleri ile ilgili değerlendirmelerini alarak; değişen şartlara göre ortaya çıkabilecek yeni talepleri önceden belirlemek amacıyla kamuoyu araştırması yapmak,
9) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun uygulanmasına dair esas ve usuller gereği gelen dilekçe ve elektronik postalara cevap vermek ve başvuruları sonuçlandırmaktır.
10) BİMER - Doğrudan Başbakanlık konulu 2006/3 nolu Genelgeye dair esas ve usuller gereği, müdürlük bünyesinde BİMER yetkilisi görevlendirerek; BİMER’ den gelen talep ve şikâyetlere cevap vermek,
11) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri, plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,
12) Belediyenin hizmetlerinin alt yapısının birimlerin etkinliklerinin ve organizasyonların vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yapmak.
13) Belediye Başkanı tarafından çeşitli sivil toplum örgütleri ve benzeri belediye yönetiminin, belirli dönemlerde bir araya gelerek toplantı yapmalarını sağlamak
14) Belediyenin hizmetlerinin müzakere edilmesini sağlayan organizasyonlar düzenlemek. Ayrıca belirli günlerde düzenlenen halk günlerinde yapılan çalışmaların tanıtımını yapmak.
15) Mobil ekip faaliyetlerini yürütmek, belli zamanlarda çıkartılan Silvan Belediyesi Bülteni için gerekli olan araştırmaları ve çalışmaları yaptırmak
16) Belediye Başkanı veya bağlı bulunduğu başkan yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
17) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü ilgilendiren yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak
 
HİZMET TALEP FORMU