• silvan nöbetçi eczaneler

Basın Duyurusu (Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu)

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesi gereğince Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 01.04.2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup ilgili tebliğin 5. Maddesinde "Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayolunda yolcu veya eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 01 Aralık ile takip edilen 01 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiş, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili Valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır." hükmü gereğince ve trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ile trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar dikkate alınarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlarda 01 Aralık 2018 ile 01 Nisan 2019 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
SİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI